Mer spel år folket!!

Sugen på att spela eller låna ett häftigt spel på biblioteket? Lätt fixat – välkommen till ditt lokala spelbibliotek! Både digitala spel, appar och brädspel är väldigt populära på alla nordiska bibliotek och en positiv effekt av detta är att biblioteken har blivit en stark förespråkare för spel och spelkultur i hela norden.

På lördag den 10 november kommer mer än 120 nordiska bilbliotek uppmärksamma den fjärde Nordiska Speldagen genom att arrangera olika spelevent över hela norden.

Nordisk turnering i “Centipede”!

De deltagande biblioteken har haft helt fria händer att planera sin speldag vilket har resulterat i ett otroligt brett utbud – allt från föreläsningar av spelutvecklare och akademiker till filmvisningar, retro spel, brädspel och uppvisande av gamla arkadmaskiner.
I år kommer det även att hållas en nordisk turnering i det klassiska arkadspelet “Centipede” och många bibliotek kommer att arrangera ytterligare turneringar i spel som Tekken, FIFA och även i schack

“Förra året upplevde alla deltagande bibliotek en enorm ökning av besökare och eftersom både brädspel och datorspel numera tillhör det normala utbudet på biblioteken förväntar vi oss ännu en ökning i år” säger Thomas Vigild, koordinator av Nordisk Speldag.

“Det är enormt tillfredställande att bevittna kreativiteten och den alltigenom positiva attityden till spel på de nordiska bibilioteken och att se alla de olika spelarrangemang som sker “.

Som exempel kan nämnas att på stadsbiblioteket i Halmstad kommer spelmanusförfattaren Christofer Emgård från Massive Entertainment att hålla en föreläsning med titeln: “Meningsfulla val, spelberättande och en industri i förändring” och lokala spelföreningar är på plats och visar upp sig och sina aktiviteter. På bibilioteket i Tidaholm kommer det hållas turneringar i både klassiska dator- och  brädspel.

Utbildning och underhållning

Det huvudsakliga målet med de årliga Nordiska speldagarna är att via biblioteken, få människor att knyta an till varandra genom att se hur värdefullt och nyttigt det är med alla typer av spel, både för utbildning och avkoppling samt att uppmuntra till möten mellan besökare i alla åldrar och från alla kulturer.

Mer information 

Nordisk Speldag arrangeras av Nordiska Datorspelprogrammet i nära samarbete med de nordiska biblioteken och den nordiska spelindustrin.

För ytterligare information besök www.nordicgameday.com eller www.nordicgameprogram.org

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.